Ατομικά

120-250mL

PS

CAPRIcE
ΧΡΩΜΑΤΑ ■
ΚΩΔ
030061
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
200cc
ΣΥΣΚ
210
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ 7,5 - Η 7
CARME NEW
ΧΡΩΜΑΤΑ ■
ΚΩΔ
03051
03052
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
120cc
190cc + Cap
ΣΥΣΚ
702
490
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ 6,2 - Η 6,5
Φ 7,3 - Η 6,5
CARME
ΧΡΩΜΑΤΑ ■
ΚΩΔ
03010
030207
03030
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
120cc + Cap
250cc + Cap
190cc + Cap
ΣΥΣΚ
900
782
720
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ 7,8 - Η 4,6
Φ 7,8 - Η 6
Φ 8,9 - Η 6,5
CUBE
ΧΡΩΜΑΤΑ ■
ΚΩΔ
03028
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150cc
ΣΥΣΚ
560
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ 7,5 - Η 4,5
KIM
ΧΡΩΜΑΤΑ ■
ΚΩΔ
030022
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
120cc
ΣΥΣΚ
360
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ 11 - Η 3
JULIA
ΧΡΩΜΑΤΑ ■
ΚΩΔ
030221
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
120cc
ΣΥΣΚ
1200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ 11 - Η 2,2
HELIX
ΧΡΩΜΑΤΑ ■
ΚΩΔ
03031
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
190cc
ΣΥΣΚ
1080
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ 9 - Η 8
LILIAN
ΧΡΩΜΑΤΑ ■
ΚΩΔ
03016
030215
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
120cc
190cc + Cap
ΣΥΣΚ
1400
1050
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ 7 - Η 6,6
Φ 8 - Η 7
MARS
ΧΡΩΜΑΤΑ ■
ΚΩΔ
030206
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
190cc
ΣΥΣΚ
960
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ 7,3 - Η 7
PLUTO
ΧΡΩΜΑΤΑ ■
ΚΩΔ
03001
03002
030203
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
190cc
250cc
350cc
ΣΥΣΚ
1200
1000
700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ 9,7 - Η 5
Φ 10,5 - Η 5,5
Φ 11 - Η 6
SET SUN
ΧΡΩΜΑΤΑ ■
ΚΩΔ
03025
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
120cc
ΣΥΣΚ
400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ 7,8 - Η 4,5
COMET
ΧΡΩΜΑΤΑ ■
ΚΩΔ
030214
030217
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
190cc + Cap
250cc
ΣΥΣΚ
600
500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ 9 - Η 5,2
Φ 10 - Η 5,5